nrto-logo

nobco-logo61-40x40cm 120

6 PE punten
Beeld en Brein® COACH

crkbo2

Zijn het leerproblemen of problemen met leren?

Beelddenken

Beelddenken

Beeld en Brein® is gericht op:

 

 rondjeblauw1Beelddenken;

 rondjeblauw1Leerstrategieën gericht op Beelddenkers (de visuele cognitieve stijl);

 rondjeblauw1Talent Gericht Leren;

 rondjeblauw1Sterk Staan in de maatschappij;

 rondjeblauw1Passend onderwijs.

 

 

 

Beeld en Brein® is een organisatie die, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam(UvA), waar mogelijk evidence-based en practice-based werkt.

Beeld en Brein® verzorgt landelijk opleidingen tot (PUBER)Coach, Beelddenk-specialist, Visueel Screener trainer en STERKerSTAAN® coach. Deze specialisten begeleiden kinderen die voornamelijk de visuele cognitieve stijl gebruiken om informatie te verwerven en verwerken; het Beelddenken.
Binnen ons onderwijs wordt voornamelijk de verbale cognitieve stijl gebruikt; het Taaldenken. Beide cognitieve stijlen vereisen een andere benadering en een andere manier van lesgeven. Een Taaldenker werkt vanuit de analyse met een voorkeur voor taal en een beelddenker werkt vanuit het geheel met een voorkeur voor beelden.

De Beeld en Brein® Leerstrategieën zijn wetenschappelijk bewezen effectief bij beide cognitieve stijlen, maar in het bijzonder voor de Beelddenkers en (dyslectische) kinderen met leerproblemen.

In een drietal wetenschappelijke onderzoeken in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, die over een periode van twee jaar zijn uitgevoerd, kwam naar voren dat de Beeld en Brein® Leerstrategie (Visual Thinking Method) inderdaad effectief is. De gevonden verbetering was statistisch significant.

Er staat een grote groep Beeld en Brein® Specialisten voor u klaar om uw kind te begeleiden!

Beeld en Brein® is geregistreerd en eigendom van A. Bezem M.Sc. en M. Lugthart BSW.

Kijk onder Specialisten voor een begeleider in uw regio.